VD: *68, 09*68, 0913*, 0916*, 0918, 09*99  Tìm Kiếm Nâng Cao
Lựa chọn theo đầu số

STT Số Sim Giá Tiền Mạng Đặt Mua
1 0943.39.39.39 110,000,000 sim so dep VinaPhone 0943393939 Đặt mua
2 0965.24.8888 65,000,000 sim so dep Viettel 0965248888 Đặt mua
3 0969.757.888 16,000,000 sim so dep Viettel 0969757888 Đặt mua
4 01679.12.9999 9,500,000 sim so dep Viettel 01679129999 Đặt mua
5 0942.086.686 5,500,000 sim so dep VinaPhone 0942086686 Đặt mua
6 0969.799.599 3,500,000 sim so dep Viettel 0969799599 Đặt mua
7 096.990.5885 2,900,000 sim so dep Viettel 0969905885 Đặt mua
8 0915.19.1995 2,900,000 sim so dep VinaPhone 0915191995 Đặt mua
9 0975.99.9292 2,900,000 sim so dep Viettel 0975999292 Đặt mua
10 09.1941.1994 2,900,000 sim so dep VinaPhone 0919411994 Đặt mua
11 096.39.23468 2,800,000 sim so dep Viettel 0963923468 Đặt mua
12 096.38.23468 2,800,000 sim so dep Viettel 0963823468 Đặt mua
13 09.6879.1972 2,500,000 sim so dep Viettel 0968791972 Đặt mua
14 0965.130.186 2,200,000 sim so dep Viettel 0965130186 Đặt mua
15 0962.6789.75 2,200,000 sim so dep Viettel 0962678975 Đặt mua
16 09.789.56.078 2,200,000 sim so dep Viettel 0978956078 Đặt mua
17 0969.18.9449 1,900,000 sim so dep Viettel 0969189449 Đặt mua
18 0967.398.098 1,900,000 sim so dep Viettel 0967398098 Đặt mua
19 0976.908.929 1,900,000 sim so dep Viettel 0976908929 Đặt mua
20 0988.077.569 1,900,000 sim so dep Viettel 0988077569 Đặt mua
21 0973.676.885 1,900,000 sim so dep Viettel 0973676885 Đặt mua
22 098.358.2969 1,900,000 sim so dep Viettel 0983582969 Đặt mua
23 0962.269.926 1,800,000 sim so dep Viettel 0962269926 Đặt mua
24 0916.89.79.69 1,800,000 sim so dep VinaPhone 0916897969 Đặt mua
25 0966.799.468 1,600,000 sim so dep Viettel 0966799468 Đặt mua
26 0989.54.0707 1,500,000 sim so dep Viettel 0989540707 Đặt mua
27 0947.86.80.89 1,500,000 sim so dep VinaPhone 0947868089 Đặt mua
28 0962.16.8008 1,400,000 sim so dep Viettel 0962168008 Đặt mua
29 0962.95.9009 1,400,000 sim so dep Viettel 0962959009 Đặt mua
30 0966.7997.39 1,400,000 sim so dep Viettel 0966799739 Đặt mua
31 0966.7997.59 1,400,000 sim so dep Viettel 0966799759 Đặt mua
32 0966.7997.86 1,400,000 sim so dep Viettel 0966799786 Đặt mua
33 0966.68.48.28 1,400,000 sim so dep Viettel 0966684828 Đặt mua
34 0966.7999.49 1,400,000 sim so dep Viettel 0966799949 Đặt mua
35 09.6996.0330 1,400,000 sim so dep Viettel 0969960330 Đặt mua
36 09.6996.0220 1,400,000 sim so dep Viettel 0969960220 Đặt mua
37 09.6226.0110 1,400,000 sim so dep Viettel 0962260110 Đặt mua
38 0962.16.9009 1,400,000 sim so dep Viettel 0962169009 Đặt mua
39 0966.7999.18 1,400,000 sim so dep Viettel 0966799918 Đặt mua
40 0987.38.58.69 1,400,000 sim so dep Viettel 0987385869 Đặt mua
41 0972.950.590 1,400,000 sim so dep Viettel 0972950590 Đặt mua
42 0916.89.79.59 1,200,000 sim so dep VinaPhone 0916897959 Đặt mua
43 0915.96.2006 1,200,000 sim so dep VinaPhone 0915962006 Đặt mua
44 0942.061.789 1,200,000 sim so dep VinaPhone 0942061789 Đặt mua
45 0915.96.2004 1,200,000 sim so dep VinaPhone 0915962004 Đặt mua
46 091.689.2004 1,200,000 sim so dep VinaPhone 0916892004 Đặt mua
47 0915.96.2003 1,200,000 sim so dep VinaPhone 0915962003 Đặt mua
48 0915.92.2003 1,200,000 sim so dep VinaPhone 0915922003 Đặt mua
49 094.494.1998 1,200,000 sim so dep VinaPhone 0944941998 Đặt mua
50 0945.48.1996 1,200,000 sim so dep VinaPhone 0945481996 Đặt mua
51 0948.36.1981 1,200,000 sim so dep VinaPhone 0948361981 Đặt mua
52 0945.465.468 1,200,000 sim so dep VinaPhone 0945465468 Đặt mua
53 0987.359.569 1,200,000 sim so dep Viettel 0987359569 Đặt mua
54 0987.384.386 1,200,000 sim so dep Viettel 0987384386 Đặt mua
55 098.772.0055 1,200,000 sim so dep Viettel 0987720055 Đặt mua
56 0963.112.669 1,200,000 sim so dep Viettel 0963112669 Đặt mua
57 096.303.9229 1,200,000 sim so dep Viettel 0963039229 Đặt mua
58 0966.68.58.48 1,200,000 sim so dep Viettel 0966685848 Đặt mua
59 09.8778.3443 1,200,000 sim so dep Viettel 0987783443 Đặt mua
60 09.6369.0550 1,200,000 sim so dep Viettel 0963690550 Đặt mua
61 0966.799.118 1,200,000 sim so dep Viettel 0966799118 Đặt mua
62 0966.7997.55 1,200,000 sim so dep Viettel 0966799755 Đặt mua
63 0966.7997.33 1,200,000 sim so dep Viettel 0966799733 Đặt mua
64 0966.7997.22 1,200,000 sim so dep Viettel 0966799722 Đặt mua
65 0966.7997.19 1,200,000 sim so dep Viettel 0966799719 Đặt mua
66 0963.99.6006 1,200,000 sim so dep Viettel 0963996006 Đặt mua
67 0966.7997.09 1,200,000 sim so dep Viettel 0966799709 Đặt mua
68 0963.99.0660 1,200,000 sim so dep Viettel 0963990660 Đặt mua
69 098.996.9449 1,200,000 sim so dep Viettel 0989969449 Đặt mua
70 0966.799.469 1,200,000 sim so dep Viettel 0966799469 Đặt mua
71 0966.7999.58 1,200,000 sim so dep Viettel 0966799958 Đặt mua
72 0972.979.113 1,000,000 sim so dep Viettel 0972979113 Đặt mua
73 09765.46.468 1,000,000 sim so dep Viettel 0976546468 Đặt mua
74 0946.792.799 990,000 sim so dep VinaPhone 0946792799 Đặt mua
75 0984.37.0101 950,000 sim so dep Viettel 0984370101 Đặt mua
76 0989.18.1144 950,000 sim so dep Viettel 0989181144 Đặt mua
77 0948.36.0707 900,000 sim so dep VinaPhone 0948360707 Đặt mua
78 0945.27.02.86 900,000 sim so dep VinaPhone 0945270286 Đặt mua
79 0947.279.286 900,000 sim so dep VinaPhone 0947279286 Đặt mua
80 0947.04.01.88 900,000 sim so dep VinaPhone 0947040188 Đặt mua
81 0946.19.2009 900,000 sim so dep VinaPhone 0946192009 Đặt mua
82 0948.69.2009 900,000 sim so dep VinaPhone 0948692009 Đặt mua
83 094.494.2008 900,000 sim so dep VinaPhone 0944942008 Đặt mua
84 0943.84.2005 900,000 sim so dep VinaPhone 0943842005 Đặt mua
85 0945.48.2005 900,000 sim so dep VinaPhone 0945482005 Đặt mua
86 0948.69.2005 900,000 sim so dep VinaPhone 0948692005 Đặt mua
87 0946.11.2005 900,000 sim so dep VinaPhone 0946112005 Đặt mua
88 0943.84.2004 900,000 sim so dep VinaPhone 0943842004 Đặt mua
89 0945.48.2004 900,000 sim so dep VinaPhone 0945482004 Đặt mua
90 0943.10.2003 900,000 sim so dep VinaPhone 0943102003 Đặt mua
91 0943.84.2002 900,000 sim so dep VinaPhone 0943842002 Đặt mua
92 0945.48.2001 900,000 sim so dep VinaPhone 0945482001 Đặt mua
93 0989.031.468 900,000 sim so dep Viettel 0989031468 Đặt mua
94 0966.799.489 900,000 sim so dep Viettel 0966799489 Đặt mua
95 0966.799.234 900,000 sim so dep Viettel 0966799234 Đặt mua
96 0966.799.466 900,000 sim so dep Viettel 0966799466 Đặt mua
97 0966.79.9066 900,000 sim so dep Viettel 0966799066 Đặt mua
98 097.525.8786 900,000 sim so dep Viettel 0975258786 Đặt mua
99 0963.992.866 900,000 sim so dep Viettel 0963992866 Đặt mua
100 0966.882.995 900,000 sim so dep Viettel 0966882995 Đặt mua